Menü:

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 117
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Mgr. Aurélia Takács Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 117
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Henrieta Antal Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 67
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Kooperatívne vyučovanie 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. László Bese Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 45
Možnosti uplatňovania multiperspektívnej výučby dejepisu na príkladoch spoločnej maďarsko-slovenskej minulosti 19
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Andrea Csepi Regionálne a miestne poznatky v školstve a v školských zariadeniach 15 76
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Silvia Fehérová Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 107
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Kooperatívne vyučovanie 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Školské preventívne programy pre materské, základné a stredné školy a školské zariadenia 35
Nenásilná komunikácia - základy 11
Mgr. Éva Ferenczi Szi Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 47
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Mgr. Erika Fülöpová Kooperatívne vyučovanie 10 61
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Ľudové hry a tanečný folklór v predprimárnom a primárnom vzdelávaní 15
Takto prilož! Metodika ľudových hier, ľudového tanca v škôlke a na 1. stupni ZŠ 0
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Renáta Gőgh Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 61
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Irena Hájasová Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 33
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 11
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Mgr. Henrieta Horváthová Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 11 72
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Mgr. Anikó Jezsó Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 75
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Mgr. Veronika Korpáš Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Ildikó Marafkó Klór Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 61
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Mgr. Zsolt Máté Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 35
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Mgr. Beatrix Matus Mayer Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 141
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Nenásilná komunikácia - základy 11
Školské preventívne programy pre materské, základné a stredné školy a školské zariadenia 35
Kooperatívne vyučovanie 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Interaktívna tabuľa - interaktívne metódy 11
Kooperatívne vyučovanie 10
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Mgr. Silvia Molnár Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 76
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Regionálne a miestne poznatky v školstve a v školských zariadeniach 15
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
PaedDr. Anikó Molnárová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 121
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Za vykonanie rigoróznej skúšky 60
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Andrea Nagy Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 204
Kooperatívne vyučovanie 10
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Andrea Révész Szabó Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 76
Regionálne a miestne poznatky v školstve a v školských zariadeniach 15
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. István Samu Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 66
Možnosti uplatňovania multiperspektívnej výučby dejepisu na príkladoch spoločnej maďarsko-slovenskej minulosti 19
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
PaedDr. Krisztina Samu Učiteľstvo akademických predmetov 60 60
Mgr. Erika Sviteková Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 82
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Mgr. Laura Varga Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 97
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 11
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Kristína Kürti Kooperatívne vyučovanie 10 45
Projektové vyučovanie 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Bc.Enikő Mátyus Szépe Projektové vyučovanie 10 35
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Veronika Szabóová Projektové vyučovanie 10 66
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Kooperatívne vyučovanie 10
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Eva Vargová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 65
Hudobno - pohybové aktivity pre deti predškolského a mladšieho školského veku 15
Riadenie kvality na ZŠ a SŠ a školských zariadeniach 15
Projektové vyučovanie 10


© aScAgenda 2019.0.1139 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 09.11.2018

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola M. Korvína s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
    Školská 6, 946 03 Kolárovo
  • 035/ 7771361, 035/7771801
    mobil: 0911 229 657

Fényképalbum