Menü:

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21 117
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Aurélia Takács Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21 117
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Henrieta Antal Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 67
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Kooperatívne vyučovanie 10
Mgr. László Bese Možnosti uplatňovania multiperspektívnej výučby dejepisu na príkladoch spoločnej maďarsko-slovenskej minulosti 19 45
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Andrea Csepi Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 76
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Regionálne a miestne poznatky v školstve a v školských zariadeniach 15
Mgr. Silvia Fehérová Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 107
Kooperatívne vyučovanie 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Nenásilná komunikácia - základy 11
Školské preventívne programy pre materské, základné a stredné školy a školské zariadenia 35
Mgr. Éva Ferenczi Szi Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 47
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Erika Fülöpová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 46
Takto prilož! Metodika ľudových hier, ľudového tanca v škôlke a na 1. stupni ZŠ 0
Kooperatívne vyučovanie 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Mgr. Renáta Gőgh Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 61
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Irena Hájasová Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 33
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 11
Mgr. Henrieta Horváthová Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 72
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 11
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Anikó Jezsó Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 75
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Mgr. Veronika Korpáš Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Ildikó Marafkó Klór Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 61
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Zsolt Máté Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 35
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Mgr. Beatrix Matus Mayer Kooperatívne vyučovanie 10 141
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Kooperatívne vyučovanie 10
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Interaktívna tabuľa - interaktívne metódy 11
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Nenásilná komunikácia - základy 11
Školské preventívne programy pre materské, základné a stredné školy a školské zariadenia 35
Mgr. Silvia Molnár Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 76
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Regionálne a miestne poznatky v školstve a v školských zariadeniach 15
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Anikó Molnárová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 121
Za vykonanie rigoróznej skúšky 60
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Andrea Nagy Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 204
Kooperatívne vyučovanie 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Andrea Révész Szabó Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 76
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Regionálne a miestne poznatky v školstve a v školských zariadeniach 15
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. István Samu Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 66
Možnosti uplatňovania multiperspektívnej výučby dejepisu na príkladoch spoločnej maďarsko-slovenskej minulosti 19
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Krisztina Samu Učiteľstvo akademických predmetov 60 60
Mgr. Erika Sviteková Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 82
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Laura Varga Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 11 97
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Kristína Kürti Kooperatívne vyučovanie 10 45
Projektové vyučovanie 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Bc.Enikő Mátyus Szépe Projektové vyučovanie 10 35
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Veronika Szabóová Projektové vyučovanie 10 66
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s VJM 21
Kooperatívne vyučovanie 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Eva Vargová Projektové vyučovanie 10 65
Riadenie kvality na ZŠ a SŠ a školských zariadeniach 15
Hudobno - pohybové aktivity pre deti predškolského a mladšieho školského veku 15
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25


© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 29.06.2018

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola M. Korvína s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
    Školská 6, 946 03 Kolárovo
  • 035/ 7771361, 035/7771801
    mobil: 0911 229 657

Fényképalbum