Menü:

Zoznam krúžkov

WWW Megnevezés    Popis
Audiovizuálny
Biológia
Chemický
Cvičenia z matematiky
Dejepisný
Didaktické hry
Dramatický
Futbal
Gymnastika
Hovorme po slovensky
Hravá matematika
Jazykový
Konverzácia v anglickom jazyku
Literárno-dramatický
Ľudový tanec
Matematický - Príprava na prijímačky
Náboženský
Píš správne
Plávanie nás baví
Pohybové a loptové hry
Príprava na prijímačky z MJL
Príprava na prijímačky zo SJ
ŠKD - Ľudový tanec - 6
ŠKD - Šikovné ruky - 2
ŠKD - Šikovné ruky - 3
ŠKD - Šikovné ruky - 5
ŠKD - Športové hry - 4
ŠKD - Športové hry -1
Školský časopis
Spevokol
Športové hry
TABATA - posilové hry
Tanečný krúžok
Zábavná matematika

© aScAgenda 2019.0.1139 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 09.11.2018

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola M. Korvína s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
    Školská 6, 946 03 Kolárovo
  • 035/ 7771361, 035/7771801
    mobil: 0911 229 657

Fényképalbum