Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 54/2018 materiál VP 299,30 s DPH 09.11.2018 Kerďová Helena Csütörtöki Erzsébet PaedDr. PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ
Objednávka 53/2018 kancelársky materiál 199,60 s DPH 09.11.2018 Kerďová Helena Csütörtöki Erzsébet PaedDr. PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ
Faktúra 171 vedenie mzdovej agendy 480,00 s DPH 201704 08.11.2018 Eva Dániová - Econevita Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 170 maňušky 110,00 s DPH 52 08.11.2018 Nagy Hajnalka Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 169 WINIBEU,WINPAM 2018 155,35 s DPH 2284/2008 07.11.2018 Ives Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 168 BOZP,PO.PZS 59,88 s DPH 201602/17/BTS.OPPPZ 07.11.2018 BE-SOFT a.s. Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 167 poplatok telefon 22,79 s DPH 2030040635 07.11.2018 Slovak Telekom Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 166 poplatok telefon 20,58 s DPH 2028790471 07.11.2018 Slovak Telekom Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 165 špec.ped.práca 66,00 s DPH 07.11.2018 Súkromná špec.-ped.poradňa Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 164 záloha el.energie 347,33 s DPH 140260848 06.11.2018 ZSE Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 161 stravné lístky - suroviny 349,86 s DPH 51 05.11.2018 Mesto Kolárovo Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 160 stravné -režiné náklady 414,54 s DPH 51 05.11.2018 Mesto Kolárovo Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 163 šatky 30,00 s DPH 50 05.11.2018 Nagy Hajnalka Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 162 mesačná údržba počítačov 80,00 s DPH o 05.11.2018 Nextit Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 159 ochrana os. údajov 42,00 s DPH ZO/2018Z13865 02.11.2018 Osobnyudaj.sk Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Objednávka 52/2018 maňušky 110,00 s DPH 02.11.2018 Nagy Hajnalka Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Objednávka 51/2018 stravné lístky 764,40 s DPH 29.10.2018 Mesto Kolárovo Csütörtöki Erzsébet PaedDr. PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ
Faktúra 158 poplatok mobil 19,99 s DPH 25.10.2018 T Mobile Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Objednávka 50/2018 šatky 30,00 s DPH 24.10.2018 Nagy Hajnalka Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 157 poistenie zodp. za škodu 2018 86,00 s DPH 23.10.2018 Mesto Kolárovo Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1493

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola M. Korvína s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
    Školská 6, 946 03 Kolárovo
  • 035/ 7771361, 035/7771801
    mobil: 0911 229 657

Fényképalbum