Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 35 Workout preliezačka 3624 3 757,00 s DPH 07.08.2018 DELIVER DOORS s.r.o. Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 115 ochrana os. údajov 42,00 s DPH ZO/2018Z13865 06.08.2018 Osobnyudaj.sk Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 119 poplatok telefon 22,79 s DPH 2030040635 06.08.2018 Slovak Telekom Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 118 poplatok telefon 20,58 s DPH 2028790471 06.08.2018 Slovak Telekom Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 117 záloha el.energie 347,33 s DPH 06.08.2018 ZSE Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 116 revízia bleskozvodov 720,00 s DPH 32 06.08.2018 Borka Tibor Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Objednávka 34/2018 stravné lístky 807,54 s DPH 03.08.2018 UP Slovakia Csütörtöki Erzsébet PaedDr. PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ
Faktúra 114 BOZP,PO.PZS 59,88 s DPH 201602/17/BTS.OPPPZ 03.08.2018 BE-SOFT a.s. Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 113 mesačná údržba počítačov 80,00 s DPH o 02.08.2018 Nextit Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 112 poistenie zodp. za škodu 86,00 s DPH 30.07.2018 Mesto Kolárovo Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 111 poplatok mobil 22,04 s DPH 30.07.2018 T Mobile Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 110 stoličky banketové 651,90 s DPH 29 30.07.2018 Mextra Group Spolska Cywilna Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 108 vodné stočné, zrážky 636,97 s DPH 204/03/17/394861182 10.07.2018 Zs.vodárenská spol. Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 109 záloha el.energie 347,33 s DPH 10.07.2018 ZSE Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 107 špec.ped.práca 5,6/2018 132,00 s DPH 09.07.2018 Súkromná špec.-ped.poradňa Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 106 BOZP,PO.PZS 59,88 s DPH 201602/17/BTS.OPPPZ 06.07.2018 BE-SOFT a.s. Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 105 poplatok telefon 22,79 s DPH 2030040635 06.07.2018 Slovak Telekom Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 104 poplatok telefon 20,58 s DPH 2028790471 06.07.2018 Slovak Telekom Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 103 mesačná údržba počítačov 80,00 s DPH o 04.07.2018 Nextit Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
Faktúra 102 vedenie mzdovej agendy 480,00 s DPH 201704 04.07.2018 Eva Dániová - Econevita Csütörtöki Erzsébet PaedDr. Riaditeľka ZŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1421

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola M. Korvína s VJM - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
    Školská 6, 946 03 Kolárovo
  • 035/ 7771361, 035/7771801
    mobil: 0911 229 657

Fényképalbum